Wat is Familieweb?

Familieweb: de familiegeschiedenis- en -contactwebsite opgestart en opgezet door Ton Gielen uit Deurne.

Inleiding.
Kijkend naar het verleden vind ik, dat er vele generaties voor mij zijn geweest, waar ik niets van weet en aan wie ik wel mijn bestaan te danken heb. Alle informatie en verhalen van die mensen gaan verloren bij hun overlijden, want zeg nou eerlijk: wie kent zijn grootouders uit eigen ervaring en niet alleen van horen zeggen?
Dit anoniem deel uitmaken van het toch al zo korte leven wil ik doorbreken, zodat ook brave en onbekende mensen, zoals u en ik, niet onbekend heengaan en vervolgens worden vergeten. We hebben ons bestaan niet alleen te danken aan onze eigen ouders, doch ook aan al onze voorouders. Wie waren zij? Wat deden zij? Welk geluk, pech, plezier en ellende hebben zij allemaal moeten doorstaan? Vele stamboomprogramma's en heemkundekringen zijn hiermee bezig met vele vrijwilligers, maar moeten wij het onze klein- en achterkleinkinderen ook zo moeilijk maken?
Als je een crimineel bent, dan vergeet de geschiedenis je niet en helaas hoe groter het misdrijf, des te "bekender" wordt én blijf je. Ik wil niet vergeten worden en wil alles wat ik, mijn ouders, mijn kinderen en kleinkinderen meemaken noteren en als familiegeschiedenis door geven aan de generaties na mij. Dit Familieweb is hiervoor de eerste aanzet en ik hoop dat dit een groot succes zal worden onder de leden van de aangesloten families. Natuurlijk zijn bij mij ook de jaartallen de basis, maar zeker niet meer dan dat; eigenlijk zijn ze alleen het start- en eindpunt van een persoon met een verhaal. Er zijn genoeg stamboomprogramma's op het web, waar iedereen zich mee kan uitleven en die enkel een familierelatie in beeld brengen. Neen, ik wil veel meer dan dat; een digitaal familie dag-, week- of maandblad opzetten, waarin alle belangrijke gebeurtenissen en wetenswaardigheden van de aangesloten leden, hun voorouders en nakomelingen worden uitgewisseld, dus nieuw-nieuws naast oud-nieuws.
Het belangrijkste is vervolgens dat die informatie direct zonder zoeken beschikbaar is voor alleen mensen, die het ook aangaan; doch hiervoor is een "hobbel" nodig, vanwege de privacy wetgeving. Deze hobbel heb ik zo laag en goed mogelijk willen houden; beveiligd inloggen en een abonnement van € 6,00 per jaar als abonnee. Alleen de naam met geboorte- en overlijdensdatum heb ik nodig om de familiestructuur te kunnen aanmaken en handhaven op Familieweb. Verder heb ik uw e-mailadres nodig, als u abonnee wilt worden; al het overige wat erop komt bepaalt u zelf.
Ook als u geen FamiliewebLid wilt worden staan de FamiliewebMasters gereed om uw verhaal of gegevens op te nemen op Familieweb, wat u vervolgens als FamiliewebAbonnee altijd kunt inzien; vreemden (mensen die geen familie zijn en er niets mee te maken hebben) zien geen enkele inhoud van berichten, gebeurtenissen, geschiedenissen en levenslopen en ook geen andere privacy gevoelige gegevens.
Voor "onbelangrijke zaken" zoals bijvoorbeeld dat "een kind mama lief vindt" of "buiten in de zandbak gaat spelen" is geen plaats op Familieweb en verwijs ik u door naar de standaard minder serieuze Social Media zoals Facebook, Twitter etc.

Uitvoering.
Familieweb is vooral zeer eenvoudig zonder poespas en vooral een reden om bij elkaar over de vloer te komen om vanalles uit te leggen, te halen of te brengen enz. onder het genot van een kopje koffie. Voor vele ouderen is een computer veel te moeilijk, doch met een Tablet met daarop Familieweb is het een peuleschil om op de hoogte te blijven van Familieweb en het wel en wee van de familieleden, waar ook ter wereld. Daarbij kunnen de jongeren de ouderen uitstekend van dienst zijn om bijv. de bediening van de Tablet uit te leggen. Er kan nog veel meer, doch ook de persoon, die geen contact wil, kan als abonnee toch op afstand op de hoogte blijven en de familie volgen zoveel als hij wil.
Naast een grote database met daarin persoon- en gezinsgegevens heb ik hem zo ingericht, dat daarin ook gebeurtenissen kunnen worden opgeslagen. Hieruit kunnen diverse overzichten worden gegenereerd die het verband leggen tussen de mensen, gebeurtenissen, tijdstippen, plaatsen etc.. U kunt gebeurtenissen toevoegen, die gaan over personen, gezinnen en algemene zaken, dus niet alleen geboorte-, trouw- en overlijdensdata, doch ook alles, wat je niet voor jezelf wilt houden en wat je met anderen wilt delen, kun je hier kwijt. Mensen, die geen lid van het Familieweb zijn, kunnen alleen zien wie er allemaal in de bestanden zit en van de gebeurtenissen alleen de onderwerp regels lezen. Onderliggende verhalen, adressen, telefoonnummers etc. zijn alleen in te zien door abonnees van Familieweb, die zich akkoord verklaren met de "Algemene Voorwaarden en Bepalingen van het Familieweb". Aan de persoon- en gezinsgegevens en gebeurtenissen kunnen naast tekst ook afbeeldingen worden toegevoegd, die het verhaal nog eens verduidelijken. Om de Site ook compact en snel te houden voor tablets en mobiele apparatuur, heb ik afgezien van alle "grafics" in het ontwerp van het Familieweb.

Wie maken deel uit van het Familieweb.
Alle vermelde personen zijn toegevoegd vanuit mijn familie: Gielen-Janssen. Hierbij worden ook personen van de” koude kant” toegevoegd, waarna er een nieuwe en andere familie deel zal gaan uitmaken van het Familieweb.

Bereikbaarheid.
Alle informatie die via het Familieweb wordt vergaard, wordt meermalen opgeslagen en zal nooit meer verloren gaan. Op verschillende computers, bereikbaar over de hele wereld gedurende 24 uur per dag en op 7 dagen per week, wordt de informatie aangeboden aan alle bezoekers van het Familieweb, dus ook geëmigreerde familieleden aan de andere kant van de wereld. Deze infrastractuur kost het nodige en heeft mij tot nu toe al veel gekost; vandaar dat er een geringe vergoeding gevraagd wordt voor een lidmaatschap. Hierdoor kan ik voorlopig alle vormen van hinderlijke reclame weren uit het Familieweb.

Inhoud.
Maak een begin met de registratie van gebeurtenissen en voorvallen van nu en uit het verleden door interviews, onderzoek en fantasie en deel ze vervolgens met andere familieleden op dit Familieweb. Deze verhalen kunnen voortvloeien uit bestaande documentatie, overlevering of volledig worden verzonnen; de herkomst van de gebeurtenis moet worden aangegeven. Uw naam en publicatiedatum worden automatisch toegevoegd, dus anonieme plaatsingen zijn niet mogelijk. Als u dus ziet dat er tijdens een pestepidemie iemand in 1600 overleden is, staat het u vrij om hierover een leuk verhaaltje te verzinnen en te posten onder bijvoorbeeld de kop van "Berta van Peerke Slofsok bezwijkt aan de pest".
Probeer de berichten kort en boeiend te houden. Hebt u grote verhalen of bijvoorbeeld grote vakantieverslagen met foto’s etc., dan kunt u ook bij ISTG terecht voor opslag en publicatie. Dit kan dan vervolgens met een link gekoppeld worden aan u of uw relatie.

Uitnodiging.
Ik nodig u uit om eens een kijkje te nemen op Familieweb. U hoeft absoluut geen abonnee te worden, doch kan gedurende één maand gratis als een echte Familiewebabonnee rondneuzen en begrijpt dan onmiddelijk naar welke informatie ik op zoek ben en welke informatie er al voor u beschikbaar is. Samen één grote familie, die elkaar waarderen, begrijpen en willen helpen. Hoewel het Familieweb gepubliceerd is, kunt u op foutjes in teksten, programma en gegevens stuiten. Meldt deze aan een van de FamiliewebMasters; wij zorgen dan voor een zo snel mogelijke correctie van die foutjes.

Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen tijdens uw bezoek aan het Familieweb,
Ton Gielen